Disclaimer

Inhoud van de cursussen

De inhoud van de cursussen op deze website zijn met grote zorg samengesteld. Het is echter niet mogelijk om te garanderen dat deze informatie (nog) altijd volledig, actueel of juist is, dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn. De informatie op deze website kan op elk moment door Monique Coppens worden gewijzigd.

Copyright van de materialen

De teksten, video’s, audio’s en afbeeldingen op deze website zijn gemaakt of aangekocht door Monique Coppens. Er rust auteursrecht op en het is niet toegestaan om deze ongevraagd te kopiëren of op wat voor manier ook te verspreiden. Een verzoek om toestemming kan gemaild worden naar monique@wenswerk.nl

Garanties voor succes

In de beschrijvingen van de cursussen en coachprogramma’s wordt een nauwkeurig en eerlijk beeld gegeven van de resultaten die haalbaar zijn met de inhoud van de materialen en de coaching, maar deze kunnen niet worden gegarandeerd. Het succes van een cursist of klant hangt altijd af van zijn of haar specifieke achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Hoe meer inzet, energie en moeite er wordt gedaan, hoe meer resultaten eruit voort zullen vloeien. Monique Coppens kan geen garantie geven voor succes.

Testimonials en reviews

De testimonials en reviews van cursisten en coachklanten geven een beeld van de door hen opgedane ervaringen en behaalde resultaten. Deze zijn persoonlijk en kun je zien als expressie van tevredenheid en enthousiasme en ze geven zeker een indicatie over wat bereikbaar is met deze cursussen en coaching. Deze voorbeelden kunnen echter niet geïnterpreteerd worden als een belofte of garantie.

Meer informatie

Als je meer informatie nodig hebt, of af wilt stemmen of een cursus of coachprogramma een goede match voor je is, dan raad ik je aan even af te stemmen door een mail te sturen met je vragen naar monique@wenswerk.nl